Produkcja wykładzin 315 hydrocyklonów HC-500/120 ZAM-IMN oraz 48 hydrocyklonów HC-350/120 ZAM-IMN.