Polityka prywatności

Polityka prywatności – COOKIES

Resic Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 69 w Głogowie, na swojej witrynie internetowej wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia internauty, na którym są zapisywane. Zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Wyróżniamy dwa typy plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);
 • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane w witrynie resic.pl wyłącznie do następujących celów:

 • uzależnienie sposobu prezentacji wybranych elementów witryn od decyzji użytkowników;
 • wyświetlania specjalnych komunikatów informacyjnych i reklamowych;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin, czyli pozyskiwania danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny.

Najpopularniejsze przeglądarki pozwalają na kontrolę działania mechanizmu cookies, w tym jego całkowite wyłączenie. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są stronach ich producentów:

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

Klauzula informacyjna​

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Resic Sp. z o.o. , 67-200 Głogów, ul. Adama Mickiewicza 69, 67-200 Głogów, e – mail – biuro@resic.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
    art.6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody
        b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
           -realizacji umowy bądź podjęcia czynności przed jej zawarciem     
       c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
           – wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO
       d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
            – prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz         w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;
  2. 5 lat, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie;
  3. 10 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będące podstawą roszczenia w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. 10 lat, licząc od dnia realizacji złożonego zamówienia,
   Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem NTI sp. z o.o. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail biuro@resic.pl.
 2. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez nią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
 4. Jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

RESIC sp. z o.o.

Dział sprzedaży

O nas

Nasza Firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji elementów instalacji technologicznych z tworzyw sztucznych. Wykonujemy precyzyjne małe elementy instalacji jak i wielkogabarytowe elementy.

RESIC sp. z o.o. to kompleksowa obsługa inwestycji i innowacyjne realizacje dla branży przemysłu górniczego, energetycznego, chemicznego i inżynierii lądowej.

Kontakt